Hướng dẫn sử dụng: Quản lý Vận hành chương trình Loyalty

Quản lý Vận hành chương trình LOYALTY bao gồm

  • Quản trị chương trình
  • Các chương trình thường niên
  • Báo cáo phân tích
  • Đào tạo

Quản lý và kiểm soát chương trình không hề dễ dàng. Khi công nghệ, trào lưu mới ra đời, nó đòi hỏi bạn liên tục thay đổi để thích ứng và đem lại ưu đãi hấp dẫn hơn cho khách hàng. Vì vậy, H2T luôn đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình quản lý,  thực hiện và update những thông tin mới nhất, hữu ích cho chương trình của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *