Tích hợp hệ thống

Nền tảng Smart Loyalty

Hệ thống CRM

Hệ sinh thái của Smart Loyaty bao gồm rất nhiều đối tác quốc tế cung cấp hệ thống CRM. Doanh nghiệp dễ dàng kết nối cơ sở dữ liệu từ phần mềm CRM sẵn có với Smart Loyalty và ngược lại để quản trị, chăm sóc khách hàng.


Tìm hiểu thêm

Hệ thống POS

Tích hợp chéo giữa hệ thống POS và Smart Loyalty là không thể thiếu trong việc vận hành chương trình loyalty. Dữ liệu giao dịch được kết nối API theo thời gian thực hoặc định kỳ, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công, nâng cao hiệu quả vận hành. 


Tìm hiểu thêm


Hệ thống ERP

Smart Loyalty cung cấp khả năng tích hợp với hầu hết các phần mềm ERP phổ biến trên thế giới, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và thu thập dữ liệu khách hàng đầy đủ, chân thực.


Tìm hiểu thêm

Các nền tảng khác

Smart Loyalty hỗ trợ mạng lưới đối tác rộng khắp, bao gồm các công cụ BI, nền tảng E-commerce, Web/Mobile App,… giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh hiện tại.


Tìm hiểu thêm

Nội dung call Actione – in the Winter ’22 Product Release.

Nội dung phần này tùy chỉnh riêng biệt cho mỗi trang, vậy nên khi làm nội dung tùy biến được:

  • Control segments and user access to specific myTrailhead content
  • Control segments and user access to specific myTrailhead content


Phần Button này cũng tùy biến được

Tài nguyên

[shblog posts_per_page=”10″ categories=”33″ style=”3″]