Quản trị chương trình Loyalty

Nền tảng Smart Loyalty

Quản trị Hội viên

Quản lý hội viên theo mã tạo tự động hoặc có sẵn với dữ liệu nhân khẩu học, lịch sử giao dịch, lịch sử hoạt động, đổi thưởng, nhóm…

Cơ chế định danh hội viên và khả năng tích hợp dễ dàng với hệ thống của doanh nghiệp giúp nhận diện unique customer, nắm rõ nhu cầu, sở thích, lối sống… của từng hội viên để có sự chăm sóc phù hợp.


Tìm hiểu thêm

Quản trị hệ thống Điểm

Lựa chọn tích điểm theo thời gian thực hoặc định kỳ tùy theo đặc thù của từng ngành nghề kinh doanh

Cho phép hội viên sử dụng điểm để đổi ra các phần thưởng, ưu đãi… tại tất cả các kênh hoặc tại 12,000+ đối tác trả thưởng

Tùy chỉnh cơ chế tích – tiêu điểm đa dạng theo giá trị, tần suất giao dịch, điểm thưởng chào mừng, sinh nhật,  các cột mốc cá nhân, điểm thưởng cho hành vi mong muốn (đánh giá, cung cấp thông tin, đăng ký,…).


Tìm hiểu thêm


Quản trị Hạng hội viên

Đa dạng các hình thức phân hạng: Theo giá trị điểm tích lũy, giá trị giao dịch hoặc phối hợp nhiều cách thức phân hạng khác nhau

Thiết lập tiêu chí đủ điều kiện, thăng hạng/xuống hạng, ưu đãi, thời hạn hưởng quyền lợi của hạng… dựa trên dữ liệu hội viên.


Tìm hiểu thêm

Nội dung call Action – in the Winter ’22 Product Release.

Nội dung phần này tùy chỉnh riêng biệt cho mỗi trang, vậy nên khi làm nội dung tùy biến được:

  • Control segments and user access to specific myTrailhead content
  • Control segments and user access to specific myTrailhead content


Phần Button này cũng tùy biến được

Tài nguyên

[shblog posts_per_page=”10″ categories=”29″ style=”3″]