Quản trị chiến dịch & quy tắc chương trình

Nền tảng Smart Loyalty

Cài đặt quy tắc linh hoạt

Hệ thống cung cấp nhiều quy tắc phong phú, linh hoạt và hoàn toàn dựa trên tham số. Doanh nghiệp có thể dễ dàng cài đặt mới hoặc thay đổi các quy định mà không cần chỉnh sửa hệ thống.

Các quy tắc có thể được xây dựng từ hành vi của hội viên, cột mốc cá nhân… để tối ưu hóa hoạt động chương trình và chiến dịch.


Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh phân khúc hội viên

Doanh nghiệp tùy ý tạo các phân khúc hội viên khác nhau dựa trên một hoặc kết hợp đa dạng các tiêu chí như nhân khẩu học, điểm, giao dịch, hạng hội viên… 

Phân khúc có thể được sử dụng xuyên suốt trong chương trình hoặc áp dụng trong từng chiến dịch cụ thể.


Tìm hiểu thêm


Khởi tạo chiến dịch dễ dàng

Thiết lập đơn giản, quy trình tự động hóa giúp tiết kiệm tối đa thời gian khởi tạo chiến dịch

Giám sát hiệu suất chiến dịch theo cột mốc thời gian/phần thưởng

Tận dụng lịch sử dữ liệu tương tác của hội viên theo thời gian thực để xác định động cơ phù hợp cho mọi khách hàng nhằm tăng các hành động trong ứng dụng nhằm thúc đẩy doanh thu.


Tìm hiểu thêm

Kích thích tương tác với các yếu tố trò chơi – phần thưởng

Kết hợp đa dạng các cơ chế tương tác, trò chơi, phần thưởng để đưa ra trải nghiệm mới mọi lúc, mọi nơi

Tác động đến hành vi của từng phân khúc hội viên bằng các ưu đãi, phần thưởng phù hợp

Xác định và quản lý thời gian, phương thức, giới hạn trả thưởng.


Tìm hiểu thêm

Nội dung call Actione – in the Winter ’22 Product Release.

Nội dung phần này tùy chỉnh riêng biệt cho mỗi trang, vậy nên khi làm nội dung tùy biến được:

  • Control segments and user access to specific myTrailhead content
  • Control segments and user access to specific myTrailhead content


Phần Button này cũng tùy biến được

Tài nguyên

[shblog posts_per_page=”10″ categories=”30″ style=”3″]