Báo cáo

Nền tảng Smart Loyalty

Các chỉ số về Hội viên

Theo dõi sự phát triển của cơ sở hội viên thông qua tỉ lệ thu hút hội viên mới, cơ cấu hội viên theo hạng, phân khúc, giá trị chi tiêu…

Đo lường sự hấp dẫn của chương trình và cách hội viên tương tác với cơ chế chương trình, các kênh truyền thông, chiến dịch, tỉ lệ active, kênh tích điểm/trả thưởng,…


Tìm hiểu thêm

Báo cáo về Điểm

Báo cáo Điểm

Điểm là cơ sở để đánh giá hiệu quả tài chính cũng như sự yêu thích của hội viên với chương trình.

Smart Loyalty cung cấp các báo cáo về tổng số điểm tích lũy, tỉ lệ điểm hết hạn, điểm khả dụng… với nhiều lựa chọn hiển thị đa dạng, hỗ trợ các nhà quản trị ra quyết định về chương trình và sản phẩm của doanh nghiệp. 


Tìm hiểu thêm


Báo cáo Trả thưởng

Giám sát tình hình đổi thưởng của hội viên với Tỉ lệ trả thưởng theo từng thời kỳ, khoảng cách trả thưởng đầu tiên,…

Dễ dàng nắm bắt kênh đổi thưởng, phần thưởng được yêu thích, từ đó dự đoán xu hướng và hoạch định chi phí trả thưởng trong tương lai.


Tìm hiểu thêm

Báo cáo Trả thưởng

Giám sát tình hình đổi thưởng của hội viên với Tỉ lệ trả thưởng theo từng thời kỳ, khoảng cách trả thưởng đầu tiên,…

Dễ dàng nắm bắt kênh đổi thưởng, phần thưởng được yêu thích, từ đó dự đoán xu hướng và hoạch định chi phí trả thưởng trong tương lai.


Tìm hiểu thêm

Nội dung call Actione – in the Winter ’22 Product Release.

Nội dung phần này tùy chỉnh riêng biệt cho mỗi trang, vậy nên khi làm nội dung tùy biến được:

  • Control segments and user access to specific myTrailhead content
  • Control segments and user access to specific myTrailhead content


Phần Button này cũng tùy biến được

Tài nguyên

[shblog posts_per_page=”10″ categories=”31″ style=”3″]