Tìm hiểu về Marketing cho Chương trình khách hàng thân thiết

Khám phá chiến lược của Loyalty Marketing Rất có thể, nếu bạn đi máy bay nhiều hơn 1 lần một năm, bạn đã được tham gia vào một số loại chương trình dặm bay thường xuyên. Và tại sao không? … Read More

Featured Post
vai tro cua du lieu khach hang trong xay dung chuong trinh loyalty

Vai trò của dữ liệu khách hàng trong chương trình loyalty

Để bắt đầu tạo ra 1 chương trình khách hàng thân thiết, bước đầu tiên là bạn… bước lùi lại một bước, nghiên cứu data mình đang có, bao gồm cả dữ liệu bạn trực tiếp thu thập được từ lịch sử giao dịch ( primary data) và cả dữ liệu bạn tìm được từ nghiên cứu thị trường hay từ các nghiên cứu có sẵn được thực hiện bởi nhà cung cấp thứ 3 như các công ty nghiên cứu thị trường hoặc từ báo cáo trên mạng ( secondary data). … Read More

Featured Post